Urologická ordinace

  • nestátní ambulantní zařízení poskytující komplexní ambulantní diagnostickou a léčebně preventivní péči v oblasti urologie
  • vyšetřovací postupy prováděné pomocí nejmodernějších technologií
  • úzká spolupráce s urologickou klinikou FN Brno
  • poloha přímo v centru města
  • plně klimatizované prostředí

Diagnostická a léčebná činnost je poskytována vysoce kvalifikovaným týmem lékařů (s dosaženou specializací nejenom v oboru urologie, ale i onkologie v urologii a andrologie) a středních zdravotnických pracovníků velmi úzce spolupracujících s urologickou klinikou FN Brno.