První návštěva a vyšetření

Svého urologa byste měli vyhledat nejen v případě zdravotních problémů, ale u mužské populace také z důvodu prevence. V následujících bodech se seznámíte s tím, jak postupovat při objednání návštěvy u svého urologa v naší ordinaci a jak první návštěva urologické ordinace Urologie prof. Pacík probíhá.

I. Objednání termínu návštěvy

Klient se může objednat k návštěvě telefonicky na mobilní nebo pevné lince v ordinačních hodinách. V ordinačních hodinách je také možné se přijít objednat osobně přímo na recepci ordinace. Je také možné napsat e-mail na info@urologiebrno.cz a z recepce ordinace bude klient kontaktován přes e-mail nebo na uvedený telefonický kontakt pro upřesnění a potvrzení termínu návštěvy.

Klient k objednání své návštěvy nepotřebuje doporučení od praktického lékaře. Pacient bude vyšetřen jak v případě doporučení od svého lékaře na základě zjištěných urologických problémů, tak v případě vlastního rozhodnutí a neplatí žádný zvláštní poplatek.

II. Zdravotní pojišťovna a platba lékařského vyšetření

Urologie prof. Pacík je nestátní urologické zdravotnické zařízení (urologická ordinace). Lékařskou péči v urologické ordinaci plně hradí pacientům zdravotní pojišťovna v případě, že s ní má urologická ordinace uzavřenou smlouvu. Klienti s jinou zdravotní pojišťovnou si hradí zdravotní péči sami. Podrobné informace a podmínky pro případ, že péči nehradí pacientovi pojišťovna, získá pacient na recepci ordinace. Klient je vždy při registraci informován o podmínkách platby, resp. zda péči hradí jeho zdravotní pojišťovna, nebo si ji klient hradí sám.

III. Návštěva ordinace

A) Registrace

Klient se dostaví v objednaném termínu. Na recepci jej zdravotní sestra v případě první návštěvy zaregistruje, v případě opakované návštěvy vyhledá jeho již založenou zdravotnickou dokumentaci.

Vždy je třeba se prokázat platnou kartou zdravotní pojišťovny. Klient případně předá doporučení od praktického lékaře. Zaregistrovány jsou základní informace – jméno, příjmení, titul, bydliště, zdravotní pojišťovna, telefonický a e-mailový kontakt pro zjednodušení komunikace a možnost kontaktu při urgentní záležitosti.

Pokud má pacient nějakou předchozí zdravotní dokumentaci (zejména takovou, která může mít vztah k problému, se kterým přichází), je vhodné si ji vzít s sebou a předložit při registraci.

B) První návštěva urologa, vyšetření a další kontrola

Lékařský tým ordinace je tvořen odborníky s dosaženou specializací v oboru urologie, onkologie a andrologie. Podle termínu objednání se bude pacientovi věnovat právě ordinující lékař. Pacient má při objednání možnost výběru ošetřujícího lékaře a dle možností provozu je maximální snaha mu vyjít vstříc.

Pokud pacient navštíví urologickou ordinaci v případě, že má akutní zdravotní obtíže, bude požádán již při registraci na recepci zdravotní sestrou o vzorek moči. V automatickém analyzátoru bude okamžitě provedena chemická analýza vzorku, aby měl lékař výsledek již k dispozici při následném rozhovoru.

Urolog se při první kontrole zeptá na všechny údaje a informace předcházející aktuálnímu problému pacienta. Provede celkové fyzikální vyšetření (u mužů včetně vyšetření prostaty pohmatem), ultrazvukové vyšetření močových a pohlavních cest (u mužů), stanoví předběžnou, případně konečnou diagnózu a rozplánuje další potřebná vyšetření, která jsou nutná pro stanovení diagnózy a zahájení odpovídající léčby v případě zjištění zdravotního problému. V případě preventivní kontroly doporučí další termín návštěvy.

V případě zjištění zdravotního problému bude následovat laboratorní vyšetření (další analýza moči, vyšetření krve) ze vzorků odebraných přímo v ordinaci. Dále může být prováděno vyšetření spermiogramu, kultivační vyšetření biologických sekretů, speciální zobrazovací vyšetření a to ve spolupráci s dalšími odbornými zařízeními, u kterých je ověřena potřebná a žádoucí úroveň (počítačová tomografie, magnetická rezonance, aj.). Se získanými výsledky z jednotlivých vyšetření je pacient seznámen při kontrole, resp. další návštěvě konané v co nejkratším možném termínu.

Snahou je při každé kontrole provést všechna nezbytná vyšetření, aby počet dalších návštěv byl co nejnižší.

Po stanovení takové diagnózy, kdy další léčba vyžaduje hospitalizaci (nebo případně nutnost operačního řešení), je pacient přednostně odeslán na Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, se kterou ordinace úzce spolupracuje.