Sonografické vyšetření

Nejmodernější ultrazvukový diagnostický přístroj umožňuje dosáhnout diagnózy řady patologických stavů neinvazivně a ve velmi krátkém časovém intervalu, pomocí speciální transrektální sondy umožňuje nejenom detailně vyšetřit prostatickou žlázu, ale z podezřelých oblastí odebrat vzorek k patologickému vyšetření a pomocí technologie umožňující Dopplerovské mapování zobrazit prokrvení tkání močového a pohlavního systému.

Sonograf