Spolupráce a studie

Pracoviště spolupracuje s celoevropskou koalicí boje proti karcinomu prostaty Europa Uomo (www.europa-uomo.org), na webové stránce EuropaUomo CZ (www.europauomo.cz) najdete mimo jiné on-line poradnu, kde prof. Pacík odpovídá na položené dotazy z této oblasti.

Pro velmi náročné klienty úzce spolupracujeme s privátní chirugickou klinikou SurGal Clinic.

Pracoviště se účastní řady mezinárodních multicentrických studií. Pro pacienty tak vzniká, v případě jejich zájmu a na základě absolutní dobrovolnosti, možnost stát se součástí některé z těchto studií a tak potencionálně vyzkoušet nové léčebné metody tam, kde medicína odpovědi teprve hledá.