Tým stálých pracovníků

Vedoucím lékařem je prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., člen České urologické společnosti, České onkologické společnosti, European Association of Urology, International Sociéte d´Urologie, World Endourological Society a American Urological Association International Member.

Dalšími stálými zaměstnanci jsou MUDr. Dana Klozová s plnou kvalifikací v oboru urologie, členka České urologické společnosti, European Association of Urology a diplomované zdravotní sestry Petra Schellongová a Markéta Streitová.
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.