Kdy bych měl ukončit svoji stávající medikaci na zbytnělou prostatu?

Je rozumné tak učinit za 4 týdny, u velmi velkých prostat se doporučuje až po 3 měsících po zákroku. Cílem je nemuset dále dlouhodobě užívat léky, které pacient bere na zlepšení močení.

Je normální, když pozoruji krev v ejakulátu?

Ano, je to normální a může trvat několik týdnů, než postupně vymizí.

Je pravděpodobné, že moje rekonvalescence bude pomalejší, když je moje prostata větší?

Ano, čím větší je prostatická žláza, tím déle trvá zlepšování stavu a první dva týdny můžete pociťovat i větší diskomfort, než je obvyklé u menších prostat. Do větší žlázy je třeba udělat více aplikací, které jsou spojeny s větším dočasným otokem tkání.

Čím je vyvolán stav, když se moje příznaky po výkonu nejprve zlepší a pak během prvních 3–6 měsíců zhorší?

Občas podobná situace může opravdu nastat a je způsobena tím, že během procesu hojení se uvolní kousek odumřelé tkáně, který způsobí dočasnou částečnou blokádu. Není to velký problém, ale je nutné kontaktovat svého urologa.

Existuje nějaký limit velikosti prostaty?

Jako optimální je považována prostata velikosti 30–80 ml (objem je vždy stanoven vyšetřením před výkonem). U větších prostat je výkon možný, ale lze očekávat nižší úspěšnost a vyšší míru diskomfortu. Konvenční operační výkon může nicméně při neúspěchu následovat.

Jak dlouho bude trvat, nežli se budu moci vrátit do pracovního procesu a k běžným aktivitám?

Záleží to na typu práce a činností a také na individuálním přístupu. Jestliže činnost vyžaduje hodně fyzické námahy a cestování doporučili bychom 2 týdny bez těchto aktivit. Někteří muži jsou schopni se vrátit k sedavému kancelářskému zaměstnání během 2–3 dnů, jiní dávají raději přednost vyčkání na vytažení katetru a obnovení močení.

Dojde k ovlivnění sexuálních funkcí po výkonu?

Nedojde. Provedené studie prokázaly, že u pacienta, který měl normální erekci (ztopoření) před výkonem, nedošlo k jejímu zhoršení po výkonu a ani ejakulace (výron semene) neutrpěla. Naopak byly popsány případy, kdy po výkonu došlo ke zlepšení erekce. To není způsobeno tím, že by metoda léčila erekci, ale protože dojde k vymizení/zmírnění močových obtíží, které jsou spojeny se zhoršením erekce, která se tímto může (není to pravidlo) nepřímo normalizovat.