Příprava před výkonem:

Před operací si musíte zajistit cestou Vašeho praktického lékaře či internisty předoperační vyšetření a anesteziologické vyšetření se zhodnocením Vašeho celkového zdravotního stavu před operací. Výkon je prováděn v místním umrtvení nebo tzv. analgosedaci (podání léků od bolesti a k mírnému utlumení). Nikdy není podávána celková anestezie. Podmínkou provedení výkonu je sterilní moč. Pokud užíváte léky na ředění krve, informujte lékaře a domluvte se na dalším postupu.

Postup výkonu:

Vizualizace průběhu výkonu (YouTube)

Výkon se provádí v tzv. litotomické poloze (tedy poloha na zádech s podloženými dolními končetinami). Následně je provedena dezinfekce operačního pole (zevního genitálu, vnitřní strany stehen a okolí konečníku), aby bylo minimalizováno riziko zanesení infekce do močového systému. Po provedení dezinfekce operačního pole operatér zakryje operační pole sterilními rouškami.

Těsně před samotným výkonem je do močové trubice zaveden lubrikační gel ke zlepšení průniku endoskopu. Poté je zaváděn endoskop, který postupně proniká močovou trubicí za optické kontroly operatéra, který posuzuje nález na močové trubici, postupně pronikne přes močový svěrač a prostatu až do močového měchýře. Po vniknutí do močového měchýře operatér zhodnotí nález v močovém měchýři a poté je zhodnocena velikost prostaty, podle které se určuje počet a umístění míst pro aplikaci vodní páry.

Po výkonu je na několik dní zavedený močový katetr.

Výkon je prováděn ve cloně antibiotik a v pooperačním průběhu jsou podávány dle potřeby i léky k tlumení bolesti, které se mohou objevit zejména v souvislosti se zavedeným katetrem.

Pacient je po výkonu propuštěn domů tentýž den za cca 6–10 hodin po výkonu nebo následujícího dne (pokud si to pacient přeje z důvodu volby preference detailní kontroly zdravotnickým personálem po výkonu nebo mu to lépe vyhovuje) a je mu dán termín, kdy se dostaví k vytažení močového katetru.

Antibiotikum je podáno před výkonem buďto jenom v jedné dávce nebo dle uvážení lékaře a situace pacienta i delší dobu. V případě pacienta se zavedeným katetrem, jsou antibiotika podávána vždy delší dobu.