Proč podstoupit léčbu benigní hyperplazie prostaty (BHP) metodou REZŪM v urologickém centru vedeném prof. Pacíkem:

  1. Více jak 300 úspěšně odoperovaných výkonů REZŪM.

  2. Prof. Pacík stál u zrodu vývoje výkonu REZŪM jako součást mezinárodního týmu (ČR, USA, Švédsko). Byl vedoucí výzkumník jednoho ze tří center na světě (a jediného v ČR) pilotní studie metody REZŪM.

  3. Osobní péče od diagnostiky, indikace, přes provedení vlastního výkonu v exklusivním centru Surgal Clinic a další sledování a prevence v urologickém centru, které založil a 10 let vede.

  4. Široké akademické zázemí. Urolog, emeritní přednosta urologické kliniky FN Brno (kterou vedl 30 let), vysokoškolský pedagog, profesor urologie.

  5. Rozsáhlé mezinárodní renomé založené na výzkumu, teoretických znalostech i praktických zkušenostech a dovednostech. Publikační a přednášková činnost po celém světě.